Biologisch melkveebedrijf  “Op d'r Leemet”

Wanneer zijn de stallen gebouwd?
De ouders van Jos zijn in 1974 van Bocholtz naar Lemiers verhuisd. Toen is het woonhuis en de ligboxenstal voor 60 koeien en 50 stuks jongvee gebouwd. In 2004 is de potstal gebouwd, waar de kleine kalfjes en de hoogdrachtige koeien kunnen verblijven. Hier worden de meeste kalfjes geboren en blijven ze een dag bij de moeder. In 2006 hebben we 10 “iglo-hutjes” aangeschaft, waar de pasgeboren kalfjes de eerste twee weken verblijven. In 2010 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor 120 melkkoeien, die door 2 melkrobots worden gemolken.  In de nieuwe stal lopen nu 90 koeien. In de oude ligboxenstal wordt het jongvee gehuisvest.

Wat is het verschil tussen biologische landbouw en gangbare landbouw?
De biologische boeren mogen geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Bovendien mag op biologische bedrijven minder mest per hectare aangewend worden.

Hoeveel grond heeft het bedrijf?
We hebben 53 hectare (100 voetbalvelden) in gebruik. Aan de stal ligt ongeveer 35 ha. Dit is allemaal grasland met klaver. De klaver legt stikstof uit de lucht vast, daardoor kan het gras beter groeien. In Bocholtz hebben we 6 ha waar we mais telen. In Mechelen hebben we een wei van 12 ha van Natuurmonumenten gehuurd. Deze wei mag niet bemest worden en hier groeit weinig gras en veel onkruid. We hebben te weinig grond om alle vee te voeden. Daarom kopen we nog voer aan. Dit moet ook biologisch geteeld zijn. De mest die we te veel hebben gaat naar boeren waar we voer van aankopen.

Hoe ziet het leven van een koe er uit?
De eerste dag na de geboorte blijft het kalfje bij de moeder. Daarna verblijft het kalfje twee weken in een iglo-hutje en krijgt het moedermelk. Van de iglo verhuizen de kalfjes naar een stal met stro waar ze met enkele leeftijdsgenoten verblijven. Tot een leeftijd van 3 maanden krijgen ze daar moedermelk en hooi en brokjes. Als ze een half jaar zijn gaan de kalveren naar de ligboxenstal, waar ze opgroeien tot ze twee jaar oud zijn. Dan krijgen ze voor de eerste keer een kalfje en gaan ze melk produceren. Ze verhuizen dan naar de nieuwe stal waar ze gemolken kunnen worden.
Een koe krijgt elk jaar een kalfje. Op het einde van de zwangerschap worden ze niet gemolken, ze staan dan droog. Gemiddeld krijgt een koe vijf kalfjes. Onze oudste koe is Geertje 29, die is 17 jaar,  en heeft meer dan 100.000 kg melk gegeven. Nu geeft ze geen melk meer.
In de zomer loopt het vee in de wei. Het jongvee gaat naar een wei in Valkenburg. De melkkoeien lopen in de wei naast de stal. Met brokjes worden ze naar de robot gelokt, waar ze 3 keer per dag gemolken worden.
In de winter staat het vee op stal. De koeien eten dan kuilvoer, dat is gras dat een dag na het maaien door de zon gedroogd is. Dit gras wordt in grote hopen opgeslagen. De koeien eten ook mais. Op ons bedrijf  krijgen de koeien maar weinig mais, omdat het moeilijk is om die biologisch te telen. Verder krijgen de koeien brokjes.

Hoeveel melk geeft een koe?
De koeien geven gemiddeld 8000 kg melk per jaar. Een jonge koe geeft 7000 kg, oudere koeien geven 10.000 kg melk per jaar. Per dag geven de de koeien gemiddeld 28 kg melk, er zijn koeien bij die bijna 50 kg melk per dag geven. Alle koeien samen geven per jaar 700.000 liter melk. De melk wordt om de drie dagen opgehaald. In een fabriek voor biologische zuivel van FrieslandCampina worden daar lekkere producten van gemaakt.  

Wat doet de boer de hele dag?
De belangrijkste taak van Jos is om het vee te verzorgen. Hij hoeft nu niet meer zelf te melken, maar hij moet wel controleren of alles goed gaat. Ook moet hij het vee met de voermengwagen elke dag voeren. De loonwerker doet het meeste werk op het land, zoals gras maaien en inkuilen.

Jos is een echte koeien-boer. Waarom? Kijk maar eens op het pak halfvolle melk van Boerenland of op de website van Campinaboerenland.

Toos houdt van kinderen op de boerderij. Waarom? Omdat ze zo haar oude vak (kleuterleidster) kan combineren met het bijzondere van een boerderij.

En onze kinderen? Die gaan hun eigen weg.......... of helpen wel eens mee..........of genieten van het buiten wonen..........of geven een fuif met vrienden omdat bij ons de buren er geen last van hebben..........of misschien dat er een ook wel boer of boerin wil worden.